Acceso directo

d) A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa establecerá as titulacións ou certificados acreditativos de ter coñecementos do idioma que permitirán o acceso directo a cursos distintos de 1.º de nivel básico.

Se vostede rematou os estudos antes de 1990, consulte aquí as equivalencias para saber a que nivel accede.

Outros accesos

Proxectos

Erasmus

2018-19: FalArte

2017-18: Alimentación e saúde

2016-17: Viaxar