Como consultar as cualificacións en Centros Net

Para consultar a túa cualificación en Centros Net sigue estes pasos que se indican neste documento.

Proxectos

Erasmus

2018-19: FalArte

2017-18: Alimentación e saúde

2016-17: Viaxar