Ausencias do profesorado

Os grupos que se citan a continuación non terán clase ata novo aviso:

Chinés:

CH-A1-1

CH-A1-2

CH-A1-3

CH-B1.3-1

 A partir do 25 de outubro as ausencias do profesorado comunicanse unicamente a través da aplicación Centrosnet.

 

 

Proxectos

2020-21

Poetizamos

as aulas

2019-20

Os medios de

comunicación

2018-19

FalArte

2017-18

Alimentación e

saúde

2016-17

Viaxar