IDIOMAS E NIVEIS QUE SE OFRECEN NA MODALIDADE LIBRE

Estes son os idiomas e niveis nos que podes matricularte polo réxime libre na EOI de Lugo

 

 

Alemán

Chinés

Francés

Galego

Inglés

Italiano

Portugués

Básico 

A2

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Intermedio B1

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Intermedio B2

✔︎

 

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Avanzado 

C1

✔︎

 

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Proxectos

Erasmus

2018-19: FalArte

2017-18: Alimentación e saúde

2016-17: Viaxar