Cursos monográficos

Son cursos de 30 ou 60 horas anuais que se centran en aspectos concretos da lingua.

Para o curso 2019-20, ofrecemos cursos monográficos só en inglés.

A matrícula para estes cursos está aberta ata o seu comezo.

Pódese descargar aquí o impreso de matrícula e

A oferta para este ano académico, pódese consultar aquí.

Proxectos

Erasmus

2018-19: FalArte

2017-18: Alimentación e saúde

2016-17: Viaxar