Cursos CALC e CFR para o profesorado

En colaboración co CFR, ofrecemos os seguintes cursos para o profesorado. A matrícula faise a través de FProfe.

 

Inglés

Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC), nivel B2, 120h 18:00 - 20:00     Martes, xoves

Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC), nivel C1, 120h 18:00 - 20:00     Martes, xoves

Chinés

Curso de formación do profesorado de nivel A1.1 de chinés, 1º cuadrimestre 

Curso de formación do profesorado de nivel A1.2 de chinés, 2º cuadrimestre 

Proxectos

Erasmus

2018-19: FalArte

2017-18: Alimentación e saúde

2016-17: Viaxar