Cursos CALC e CFR para o profesorado

En colaboración co CFR, ofrecemos os seguintes cursos para o profesorado. A matrícula faise a través de FProfe.

 

Inglés

Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC), nivel B2, 120h 18:00 - 20:00     Martes, xoves

Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC), nivel C1, 120h 18:00 - 20:00     Martes, xoves

Chinés

Curso de formación do profesorado de nivel A1.1 de chinés, 1º cuadrimestre 

Curso de formación do profesorado de nivel A1.2 de chinés, 2º cuadrimestre 

Proxectos

2020-21

Poetizamos

as aulas

2019-20

Os medios de

comunicación

2018-19

FalArte

2017-18

Alimentación e

saúde

2016-17

Viaxar