Novas

Recuperación dos módulos 2, 8 e 10 - Decembro 2020

As datas dos exames de recuperación son as seguintes:

 

  • Módulo 2 - 11 de decembro. 15:00. Aula 10
  • Módulo 8 - Día 15 de decembro. 9:00. Aula 3
  • Módulo 10 - Día 16 de decembro. 9:00. Aula 3

Cambio de grupo: Do 4 ao 5 de novembro

Desde as 16:00 horas do 4 de novembro ata as 23:59 horas do 5 de novembro, poderase solicitar un cambio de grupo entrando na aplicación CentrosNet. 

 

Para consultar como se realiza o cambio, consulte o titorial no documento adxunto.

 

Pode consultar os horarios dos distintos grupos aquí.

 

Horario da oficina

OFICINA DE THAT’S ENGLISH!

 

Martes de 16.00 h a 20.00 h.

Mércores de 16.00 h a 20.00 h.

 

Horario da biblioteca 2020-21

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

MAÑÁ

De: 11.00

A: 14.00

De: 13.00

A: 14.30

De: 10.00

A: 14.00

De: 11.00

A: 14.30

De: 09.00

A: 12.00

TARDE

De: 16.00

A: 20.00

De: 16.00

A: 21.00

De: 16.00

A: 20.00

De: 16.00

A: 21.00

De: 15.00

A: 16.00

Expedición de títulos e certificacións académicas

Títulos

  • A solicitude dos títulos faise na oficina.
  • Cómpre aboar as taxas de expedición de títulos. O impreso recóllese na Conserxaría.
  • As persoas interesadas poderán retiralos ben directamente, acreditando a súa identidade, ben a través dunha persoa debidamente autorizada.
  • Os títulos de A2 e B1 son gratuítos e recóllense na oficina.

Taxas

Título/Tarifas (en euros) Tarifa normal Familia numerosa categoría xeral Familia numerosa categoría especial Duplicado
Certificado de nivel B2, C1 e C2 de idiomas (LOE-LOMCE) 25'40 12'72 0 2'50
Certificado de nivel avanzado de idiomas (LOXSE) 24,14 12,09 0 2,38

 

Certificacións académicas

A solicitude de certificacións académicas farase a través do correo electrónico secretaria@eoilugo.gal achegando unha copia do DNI ou NIE do solicitante ou ben presencialmente na oficina, acreditando a súa identidade ou ben a través dunha persoa debidamente autorizada.

Seguirase o mesmo protocolo para a recollida que poderá ser na oficina ou na conserxaría do centro.

Novidade: Taboleiro virtual


 

Novas datas para as probas de certificación inglés e galego da quenda libre

Novas datas para as probas de certificación de inglés e galego da quenda libre dos niveis B2 e C1, que quedaran adiadas.

As datas das probas escritas son (premer no idioma correspondente):

 

O alumnado afectado que non poida realizar as probas nas novas datas establecidas poderá renunciar á matricula e solicitar a devolución das taxas aboadas. O último día para formalizar esta renuncia será o 26 de outubro.

Proxectos

Erasmus

2018-19: FalArte

2017-18: Alimentación e saúde

2016-17: Viaxar

Syndicate content