Acceso directo

d) A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa establecerá as titulacións ou certificados acreditativos de ter coñecementos do idioma que permitirán o acceso directo a cursos distintos de 1.º de nivel básico.

Se vostede rematou os estudos antes de 1990, consulte aquí as equivalencias para saber a que nivel accede.

Outros accesos

Proxectos

2020-21

Poetizamos

as aulas

2019-20

Os medios de

comunicación

2018-19

FalArte

2017-18

Alimentación e

saúde

2016-17

Viaxar