Condicións xerais de acceso

Para acceder a un curso distinto do primeiro:

 • Ter acreditado un nivel de EOI.
 • Para estudos cursados segundo o Decreto de 2007, consultar aquí os accesos.
 • A primeira lingua estranxeira cursada no Bacharelato ou até COU:  accede ao nivel B1
 • A primeira lingua estranxeira cursada na ESO ou até 2 BUP:  accede ao nivel A2
 • Os certificados CELGA:
  • Celga 1 accede a Intermedio B1
  • Celga 2 accede a Intermedio B2
  • Celga 3 accede a Avanzado C1
  • Celga 4 accede a Avanzado C2
 • Certificacións doutras institucións
 • Recolocación: en outubro e sen taxas.

 

Proxectos

2020-21

Poetizamos

as aulas

2019-20

Os medios de

comunicación

2018-19

FalArte

2017-18

Alimentación e

saúde

2016-17

Viaxar