INFORMACIÓN PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA 2019-2020

AVISO!!! 
O Alumnado Oficial APTO na convocatoria de XUÑO poderá matricularse nos seguintes prazos:

Do 1 ao 9 de xullo.

Do 2 ao 9 de setembro.

O alumnado de nova incorporación formalizará a preinscripción en liña do 2 ao 15 de setembro (Ademais do alumnado que empeza no primeiro curso de nivel básico. Tamén é alumnado de nova incorporación o que accede por: Proba de clasificación, acceso directo por titulación, certificación polo réxime libre, traslado de expediente, antigo alumnado que non estivera matriculado no curso 2018-2019, e o alumnado que renunciou á matrícula no curso 2018-2019).

Unha vez abertos os prazos de matrícula daremos mais información.