THAT'S ENGLISH: CONVOCATORIA ORDINARIA XANEIRO 2023

THAT'S ENGLISH! CONVOCATORIA ORDINARIA XANEIRO 2023

CE = Comprensión escrita; CO = Comprensión oral; EE = Expresión escrita; EO = Expresión oral

No curso académico 2022-2023, o alumnado que non supere as diferentes partes dun exame nunha convocatoria só terá que examinarse das destrezas non superadas nas recuperacións de ditos módulos.

  

Módulo  Grupo Parte da proba/hora Día Hora Aula Titor/a
A2.1 1 CE, CO, EE  martes 17  10:30-12:00   10 Roberto Magdaleno
A2.1 1

 EO

martes 24  10:30-12:00  10  Roberto Magdaleno 
A2.3 1

CE, CO, EE

mércores 18  17:00-18:30 10 Roberto Magdaleno
A2.3 1 EO mércores 25  17:00-18:30  10  Roberto Magdaleno
B1.1 1

CE, CO, EE

martes 17   12:00-14:00 10 Gonzalo Constenla
B1.1 1

EO

martes 24   12:00-14:00 10 Gonzalo Constenla
B1.1 2

CE, EE, CO

mércores 18  18.30-20:30 10  Gonzalo Constenla
B1.1 2

EO

mércores 25   18.30-20:30  10  Gonzalo Constenla
B2.1 1

CE, CO, EE

mércores 18   9:00-11:00 10 Teresa Moralejo
B2.1 1

EO (prema para consultar)

mércores 25   9:00-11:00 10 Teresa Moralejo
B2.1 2

CE, CO, EE

martes 17   17:00-19:00 10 Teresa Moralejo
B2.1 2

EO (prema para consultar)

martes 24  17:00-19:00 10 Teresa Moralejo
B2.3 1

CE, CO, EE

martes 17 9:00-11:00 S. Actos Xerardo Fernández
B2.3 1

EO (prema para consultar)

martes 24 9:00-11:00 10 Xerardo Fernández
B2.3

CE, CO, EE

luns 16 16:30-18:30 8 Xerardo Fernández
B2.3
2

EO (prema para consultar)

luns 23 16:30-18:30 8 Xerardo Fernández
C1.1 1

CE, CO, EE

venres 20  11:00-13:00 10 Esteban Fernández 
C1.1 1

EO (prema para consultar)

venres 27  11:00-13:00 10 Esteban Fernández
C1.1 2

CE, CO, EE

mércores 18   19:30-21:30 Esteban Fernández
C1.1 2

EO (prema para consultar)

mércores 25 19:30-21:30 Esteban Fernández