Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Datas exames e convocatorias

Calendario de exames para alumnado oficial e libre

Para visualizar as datas de exame dun só idioma LEA AS INSTRUCIÓNS Ficheiro pdf

No calendario que se atopa máis abaixo poderá vostede consultar:

Información sobre avaliación e exames, guías do candidato e modelos de probas

Pode consultar información sobre avaliación e exames, guías do candidato e modelos de probas aquí

Convocatorias para as probas orais - maio/xuño 2017

AVISO IMPORTANTE! O alumnado será convocado oficialmente para realizar a proba de expresión oral no día e hora que determine o departamento correspondente. O feito de que haxa máis de un día para a realización de ditas probas, non implica que o alumnado poida elixir o día e hora no que se vaia presentar.

Distribuir contido