Convocatorias para as probas orais - OUTUBRO 2020

AVISO IMPORTANTE! O alumnado será convocado oficialmente para realizar a proba de expresión oral no día e hora que determine o departamento correspondente. O feito de que haxa máis de un día para a realización de ditas probas, non implica que o alumnado poida elixir o día e hora no que se vaia presentar. Polo tanto, todo/a alumno/a deberá consultar as convocatorias ou chamamentos concretos das probas de expresión oral, que se poderán celebrar antes ou despois da proba escrita.

PARA CONSULTAR AS CONVOCATORIAS, PREMA NO CURSO CORRESPONDENTE

O ALUMNADO DEBERÁ CHEGAR AO CENTRO NO HORARIO DE CITA QUE CONSTA NA CONVOCATORIA

ALEMÁN

 1. A1
 2. A2
 3. B1.1
 4. B1.2/B1
 5. B2
 6. C1.1
 7. C1.2/C1 
 8. C2

ESPAÑOL

 1. A2
 2. B1
 3. B2

FRANCÉS

 1. A1 
 2. A2  
 3. B1
 4. B2.1 
 5. B2.2/B2 
 6. C1.1
 7. C1.2/C1 
 8. C2

FRANCÉS -Noia

 1. Todos os cursos e niveis 

GALEGO 

 1. Todos os cursos e niveis 

 INGLÉS-Vite

 1. A1
 2. A2 e That's English! mód 4
 3. B1 e That's English! móds 7 e 8 
 4. B2.1 
 5. B2.2/B2 e That's English! mód 12
 6. C1.1 
 7. C1.2/C1
 8. C2

INGLÉS-Negreira 

 1. Todos os cursos e niveis  

INGLÉS-Noia  

 1. A1
 2. A2 
 3. B1 
 4. B2.1
 5. B2.2/B2 
 6. C1.1
 7. C1.2/C1

 INGLÉS-Ordes

 1. Todos os cursos e niveis

INGLÉS-Ribeira 

 1. Todos os cursos e niveis

INGLÉS-Sar

 1. A1
 2. A2 
 3. B1
 4. B2.1 
 5. B2.2/B2
 6. C1.1
 7. C1.2/C1
 8. C2

ITALIANO       

 1. Todos os cursos e niveis

PORTUGUÉS

 1. Todos os cursos e niveis