Convocatorias para as probas orais finais dos cursos intensivos xaneiro 2022

AVISO IMPORTANTE! O alumnado será convocado oficialmente para realizar a proba de expresión oral no día e hora que determine o departamento correspondente. O feito de que haxa máis de un día para a realización de ditas probas, non implica que o alumnado poida elixir o día e hora no que se vaia presentar. Polo tanto, todo/a alumno/a deberá consultar as convocatorias ou chamamentos concretos das probas de expresión oral, que se poderán celebrar antes ou despois da proba escrita.

O ALUMNADO DEBERÁ CHEGAR AO CENTRO NO HORARIO DE CITA QUE CONSTA NA CONVOCATORIA

PARA CONSULTAR AS CONVOCATORIAS, PREMA NO CURSO CORRESPONDENTE

ALEMÁN

  1. AL-A1-INT

ESPAÑOL

  1. ES-A1-INT

FRANCÉS

  1. FR-A1-INT

INGLÉS

  1. IN-B2-INT