CONVOCATORIA LIBRE: CONVOCATORIAS PARA AS PROBAS ORAIS

 

CONVOCATORIA LIBRE: CONVOCATORIAS PARA AS PROBAS ORAIS

 

AVISO IMPORTANTE! O alumnado será convocado oficialmente para realizar a proba de expresión oral no día e hora que determine o departamento correspondente. O feito de que haxa máis de un día para a realización de ditas probas, non implica que o alumnado poida elixir o día e hora no que se vaia presentar. Polo tanto, todo/a alumno/a deberá consultar as convocatorias ou chamamentos concretos das probas de expresión oral, que se poderán celebrar antes ou despois da proba escrita.

O ALUMNADO DEBERÁ CHEGAR AO CENTRO NO HORARIO DE CITA QUE CONSTA NA CONVOCATORIA

PARA CONSULTAR AS CONVOCATORIAS, PREMA NO CURSO CORRESPONDENTE

ALEMÁN

 1. A2 e B1

ESPAÑOL

 1. A2
 2. B1

FRANCÉS

 1. A2
 2. B1

GALEGO 

 1. A2 e B1
 2. B2 e C1

 INGLÉS

 1. A2 
 2. B1 (actualizado o 20/01)
 3. B2 (actualizado o 23/01)
 4. C1 (actualizado o 23/01)

ITALIANO       

 1. A2
 2. B1

PORTUGUÉS

 1. A2
 2. B1
 3. B2
 4. C1