Proceso de renovación do consello escolar 2022

   

     Sorteo público para a designación dos membros da Xunta Electoral: 26 de outubro de 2022 ás 13:30 horas na   secretaría do centro. Resultados

    Constitución e primeira reunión da Xunta Electoral: 3 de novembro de 2022 ás 12:30 h no Laboratorio. 

Calendario do proceso electoral:

26/10/2022: Sorteo público dos integrantes da Xunta Electoral (13:30)
03/11/2022: Constitución da Xunta Electoral (12:30)
03/11/2022: Aprobación do calendario electoral pola Xunta Electoral
04/11/2022 a 10/11/22: Prazo de admisión de candidaturas. Impresos: alumnado nais/pais/titoras-es PAS profesorado
11/11/2022: Censos provisionais: comezo do prazo de alegacións (até 17/11/2022)
18/11/2022: Aprobación dos censos definitivos (11:00)
18/11/2022: Proclamación de candidaturas pola Xunta Electoral (11:00)
18/11/2022: Sorteo para elixir os compoñentes das mesas electorais (11:00)
23/11/2022: Eleccións do sector de administración e servizos (14:00-15:00) NON HOUBO CANDIDATURAS
23/11/2022: Claustros de profesorado. Elección representantes do profesorado (12:00)
23/11/2022: Eleccións do sector das nais/pais/persoas titoras (17:30-19:30) NON HOUBO CANDIDATURAS
23/11/2022: Eleccións do sector do alumnado (10:30-12:15 e 17:30-20:15) NON HOUBO CANDIDATURAS
25/11/2022: Proclamación dos/as candidatos/as elixidos/as e envío das actas á Xefatura Territorial pola Xunta Electoral (12:00 h)
13/12/2022: Constitución do Consello Escolar e determinación de comisións (16:30 h)
Antes de 16/12/2022: Envío do informe do proceso de constitución do Consello Escolar á Xefatura Territorial