Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Calendario de inscrición e datas das probas de clasificación: curso 2018-2019

A táboa indica as datas e horas das probas de clasificación escritas e orais para o curso 2018-2019. As horas indicadas son horas de comezo dos exames; para as probas orais, os candidatos serán convocados nominalmente nunha listaxe que se dará a coñecer a semana dos exames. 

Aquí podes descargar o formulario de inscrición. O prazo de inscrición é do  27 de agosto ao 6 de setembro, en horario de secretaría.

  PROBA ESCRITA PROBA ORAL
Día Hora     Día Hora
ALEMÁN xoves, 13 setembro 17:30        xoves, 13 setembro 16:00 
FRANCÉS mércores, 12 setembro 17:00     mércores, 12 setembro 15:30
INGLÉS mércores, 12 setembro 15:30    

mércores, 12 setembro

17:30 
    xoves, 13 setembro 16:00
ITALIANO xoves, 13 setembo 15:30      xoves, 13 setembo 17:00 
PORTUGUÉS luns, 10 setembro 16:00      luns, 10 setembro 17:30 

 

Consulta toda a información sobre as probas de clasificación.