Probas de clasificación: convocatorias

A inscrición nas probas de clasificación para o curso 2020-2021 será entre o luns 7 e o venres 18 de setembro. As probas de clasificación diagnostican o nivel de acceso aos estudos oficiais, e non certifican un nivel nin garanten unha praza. Consulte aquí o procedemento de inscrición, custo, etc). 

A táboa que se mostra indica as datas e horas das probas de clasificación escritas e orais para o curso 2020-2021. Todo o alumnado inscrito nas probas debe presentarse á proba escrita na data e hora sinalada; para as probas orais, consúltese a convocatoria picando no idioma.  

 PREMA NA DATA DE CADA PROBA PARA CONSULTAR A CONVOCATORIA

Alemán

PROBA ESCRITA

29 setembro, 18:30 horas

AULA 7

PROBA ORAL

29 setembro,  desde as 16:00 horas

Francés (Vite)*

28 setembro, a partir das 15:30 horas

*Esta proba tamén é válida para acceso aos cursos de francés en Noia

 Italiano

PROBA ESCRITA

29 setembro, 16:00 horas

PROBA ORAL

29 setembro, desde as 18:00 horas

Galego

PROBA ESCRITA

24 setembro,  9:30 horas

PROBA ORAL

24 setembro, desde as 11:00 horas

Inglés (Vite)

PROBA ESCRITA

20 outubro, 16:00 horas

PROBA ORAL

20 outubro, desde as 17:30 horas

21 outubro, desde as 9:30 horas

Portugués

PROBA ESCRITA

28 setembro, 18:30 horas

AULA 6

PROBA ORAL

28 setembro, desde as 16:00  horas

Inglés (Noia) 

PROBA ESCRITA

20 outubro, 16:00 horas

PROBA ORAL

 20 outubro, desde as 16:00 horas

Inglés (Ordes)

PROBA ESCRITA

20 outubro, 16:00 horas

PROBA ORAL

20 outubro, desde as 16:00  horas

Inglés (Ribeira)

PROBA ESCRITA

20 outubro, 16:00 horas

PROBA ORAL

20 outubro, desde as 16:00 horas

 

  

OS RESULTADOS DAS PROBAS PUBLICARANSE AQUÍ.