Probas de clasificación 2019-2020: calendario, convocatoria e resultados

A táboa que se mostra indica as datas e horas das probas de clasificación escritas e orais para o curso 2019-2020. Todo o alumando debe presentarse á proba escrita na data e hora sinalada; para as probas orais, consúltese a convocatoria picando no idioma.  Información completa sobre as probas de clasificación (inscrición, taxas, etc). 

CONSULTE AQUí OS RESULTADOS DAS PROBAS.