Probas de clasificación 2019-2020: calendario, convocatoria e resultados

PRAZO DE MATRÍCULA NA PROBA DE CLASIFICACIÓN DE SETEMBRO 2019: DO 30 DE AGOSTO AO 6 DE SETEMBRO DE 2019

A táboa que se mostra indica as datas e horas das probas de clasificación escritas e orais para o curso 2019-2020. Todo o alumando debe presentarse á proba escrita na data e hora sinalada; para as probas orais, consúltese a convocatoria picando no idioma.

Consulte aquí os resultados das probas. Recorde que, unha vez sabido o resultado da proba, debe presincribirse ata o 16 de setembro.

  PROBA ESCRITA PROBA ORAL
Día Hora     Día Hora
ALEMÁN 12/09 18:00     12/09 17:00
FRANCÉS 10/09 16:00     10/09 18:00 
GALEGO 10/09  10:00     10/09 12:00

INGLÉS

12/09 16:00    

12/09

17:30
    13/09 9:30 
ITALIANO 9/09 16:00      9/09 18:00
PORTUGUÉS  9/09  18:00     9/09 16:00

 

Consulte toda a información sobre as probas de clasificación.