Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Aviso importante: aprazada a matrícula de portugués

Por orde da Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial, e en tanto non se determine a organización académica definitiva para este portugués, a matrícula deste idioma queda aprazada ata o mes de setembro.