Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Aviso sobre a proba de clasificación, curso 2018-2019

Debido ao cambio de plan de estudos de EOI ordenado polo Real Decreto 1041/2017, que se implantará o vindeiro curso 2018-2019, este mes de xuño non haberá proba de clasificación. En canto haxa información oficial sobre calquera pormenor relativo á implantación do novo plan, incluída a proba de clasificación, publicarase nesta web.