Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Concurso de minisagas. Sección de Ribeira.

A gañadora do concurso de minisagas é Alicia Pardal Pazos, alumna de Básico 1 da sección de Ribeira. Parabéns!!!

Este é o seu relato:

The “terrible” kidnapping of little Sally

    She was a normal girl, with a normal life, on a normal day. But when she woke up, she opened her eyes and she saw a different place. Her closet and her friend Teddy weren’t there. Everything was strange. Where was she?

    – Come on Sally! The amusement park awaits us.