Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Horario no mes de agosto

Durante o mes de agosto, o horario de apertura do centro será de 10:00 a 13:00 h.

A secretaría permanecerá pechada durante este mes.