Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Horario de titorías e profesorado

THAT'S ENGLISH! HORARIO DE TITORÍAS PARA O CURSO 2017-2018

Curso
Grupo
Día
Hora
Aula
Titor/a

Básico 1

(módulos 1 e 2)

THAT-B1-1 Mércores 20:00-21:30 1 Roberto  Magdaleno Blanco 

Básico 2

(módulos 3 e 4)

THAT-B2-1 Mércores 18:30-20:00 1 Roberto  Magdaleno Blanco 

 Intermedio 1

(módulos 5 e 6)

THAT-I1-1

Martes 

12:30-14:00  10 Gonzalo Constenla Bergueiro
THAT-I1-2  Mércores 18:30-20:00

Lab

Gonzalo Constenla Bergueiro

Intermedio 2

(módulos 7 e 8)

THAT-I2-1  Mércores 9:00-10:30   6 Teresa Moralejo Gárate
THAT-I2-2  Martes 17:00-18:30 7 Teresa Moralejo Gárate

 Avanzado 1

(módulos 9 e 10)

THAT-A1-1 Xoves 10:30-12:00 10 Isabel de la Cruz
THAT-A1-2  Venres 17:00-18:30  4 Isabel de la Cruz

Avanzado 2

(módulos 11 e 12)

THAT-A2-1 Martes 9:00-10:30  Salon de Actos Xerardo F. Álvarez
THAT-A2-2  Luns 17:00-18:30 Lab Xerardo F. Álvarez

Os grupos/horarios son de carácter orientativo e están suxeitos a posibles modificacións en función das necesidades organizativas do centro.