Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Calendario de exames That's English! xaneiro-febreiro 2018

CALENDARIO DE EXAMES XANEIRO-FEBREIRO 2018

CE = Comprensión escrita; CO = Comprensión oral; EE = Expresión escrita; EO = Expresión oral

Módulo
Grupo
Proba
Hora
Data
Aula
Titor/a
1 THAT-B1-1 CE, CO, EE 20:00-21:30 Mércores 24 xaneiro 1 Roberto Magdaleno Blanco
1 THAT-B1-1 EO 20:00-21:30 Mércores 31 xaneiro Roberto Magdaleno Blanco
3 THAT-B2-1 CE, CO, EE  18:30-20:00 Mércores 24 xaneiro  1 Roberto Magdaleno Blanco
3 THAT-B2-1 EO  18:30-20:00 Mércores  31 xaneiro   Roberto Magdaleno Blanco
5 THAT-I1-1

CE, CO, EE

12:30-14:30

Martes 23 xaneiro  10  Gonzalo Constenla Bergueiro
5 THAT-I1-1

EO

12:30-14:30 Martes 30 xaneiro   10  Gonzalo Constenla Bergueiro
5 THAT-I1-2 CE, CO, EE 18:30-20:00 Mércores 24 xaneiro  Laboratorio  Gonzalo Constenla Bergueiro
5 THAT-I1-2 EO 18:30-20:00 Mércores 31 xaneiro Laboratorio Gonzalo Constenla Bergueiro
7 THAT-I2-1 CE, CO, EE 9:00-11:00 Mércores 24 xaneiro   Salón de actos  Teresa Moralejo Gárate
7 THAT-I2-1 EO 9:00-11:00 Mércores  31 xaneiro   Salón de actos   Teresa Moralejo Gárate
7 THAT-I2-2 CE, CO, EE 16:30-18:30 Martes 23 xaneiro   Teresa Moralejo Gárate
7 THAT-I2-2 EO 16:30-18:30 Martes 30 xaneiro    Teresa Moralejo Gárate
9 THAT-A1-1 CE, CO, EE 10:00 Xoves 25 xaneiro    10 Isabel de la Cruz
9 THAT-A1-1 EO 10:30 Xoves 1 febreiro    10  Isabel de la Cruz
9 THAT-A1-2 CE, CO, EE 16:30 Venres 26 xaneiro  4 Isabel de la Cruz
9 THAT-A1-2 EO 16:00 Venres 2 febreiro  4 Isabel de la Cruz
11 THAT-A2-1 CE, CO, EE 9:00-11:00 Martes 23 xaneiro  9 Xerardo Fernández Álvarez
11 THAT-A2-1 EO 9:00-11:00   Martes 30 xaneiro   10 Xerardo Fernández Álvarez
11 THAT-A2-2 CE, CO, EE  16:30-18:30 Luns 22 xaneiro   Salón de actos  Xerardo Fernández Álvarez
11 THAT-A2-2 EO  16:30-18:30 Luns 29 xaneiro  Salón de actos  Xerardo Fernández Álvarez

Nos módulos nos que hai dúas datas diferentes para cada proba, o alumnado pode presentarse na data que mellor lle conveña para facer o exame.

No curso académico 2017-2018, o alumnado dos módulos 1, 3, 5, 7, 9 e 11 que non supere as diferentes partes do exame nunha convocatoria só terá que examinarse das destrezas non superadas nas recuperacións de ditos módulos.