Información sobre avaliación e exames e guías da persoa candidata

Pode consultar información sobre avaliación e exames, guías da persoa candidata e modelos de probas aquí