Recordatorio: prazo de renuncia voluntaria á matrícula

Recórdase ao alumnado interesado que o prazo para a renuncia voluntaria á matrícula vence o venres, 30 de abril ás 14:00 h. Máis info.