Matrícula e vacantes nos intensivos do 2º cuadrimestre 2018-2019

A matrícula para os cursos intensivos do 2º cuadrimestre estará aberta en horario de secretaría o 31 de xaneiro e 1 de febreiro (exclusivamente para alumnado Apto nos cursos intensivos do 1º cuadrimestres), e a partir do luns, 4 de febreiro, para calquera persoa que cumpra os requisitos de acceso.

Recórdase que:

  • o alumnado Apto dos cursos intensivos do 1º cuadrimestre que desexe matricularse no correspondente curso intensivo do 2º cuadrimestre deberao facer a través da súa sesión en CentrosNET, imprimindo o resgardo de matrícula e presentándoo na secretaría do centro xunto co xustificante de pagamento das taxas (92 €, salvo exencións).
  • o alumnado que non cursase o intensivo no 1º cuadrimestre deberá acudir ao centro nos días establecidos; as prazas ocuparanse por estrita orde de chegada e ata esgotar as vacantes dispoñibles, que se publicarán o venres, 1 de febreiro, ás 15 h.
Vacantes: 
Alemán Básico A2 (Vite): 20 prazas Inglés Intermedio B2.2 (Vite, 9-11 h): 14 prazas  
  Inglés Intermedio B2.2 (Vite, 15:30-17:30 h): 19 prazas  
Francés Básico A2 (Vite): 17 prazas Inglés Avanzado C1.2 (Vite): 16 prazas
  Inglés Avanzado C1.2 (Sar):  19 prazas

 

 

 

 

 

Pode consultar a información xeral da matrícula aquí.