Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Matrícula e vacantes nos intensivos do 2º cuadrimestre 2017-2018

A matrícula para os cursos intensivos do 2º cuadrimestre estará aberta o o 30 e 31 de xaneiro, en horario de secretaría. As clases comezan o xoves, 1 de febreiro

O alumnado apto dos cursos intensivos do 1º cuadrimestre que desexe matricularse no correspondente curso intensivo do 2º cuadrimestre deberao facer a través da súa sesión en CentrosNET, imprimindo o resgardo de matrícula e presentándoo na secretaría do centro xunto co xustificante de pagamento das taxas (92 €, salvo exencións). 

Calquera outra persoa interesada que cumpra os requisitos de acceso poderá matricularse nestes cursos acudindo ao centro nos días establecidos; as prazas ocuparanse por estrita orde de chegada e ata esgotar as vacantes dispoñibles (que se publicarán o luns, 29 de xaneiro)

Vacantes: 
Alemán Básico-2: - prazas

Inglés Intermedio 2: - prazas 

Inglés Básico-2 (Negreira): - prazas 
Francés Básico 2: - prazas Francés Intermedio-2:  - prazas Inglés Avanzado 2 (Sar): - prazas

 

 

 

Pode consultar a información xeral da matrícula aquí.