Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Convocatorias para as probas orais dos cursos intensivos xaneiro 2018

PARA CONSULTAR AS CONVOCATORIAS, PREMA NO CURSO CORRESPONDENTE

AVISO IMPORTANTE! O alumnado será convocado oficialmente para realizar a proba de expresión oral no día e hora que determine o departamento correspondente. O feito de que haxa máis de un día para a realización de ditas probas, non implica que o alumnado poida elixir o día e hora no que se vaia presentar. Polo tanto, todo/a alumno/a deberá consultar as convocatorias ou chamamentos concretos das probas de expresión oral, que se poderán celebrar antes ou despois da proba escrita.