Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

That's English! calendario de recuperación dos módulos 2, 6 e 10

Calendario de recuperación dos módulos 2, 6 e 10 de Thats English (decembro 2017).

Módulo
Proba
Data
Hora
Aula
2 CE, EE, CO Luns, 11 decembro 19:00 Recursos
2 EO Luns, 11 decembro 20:30 Recursos
6 CE, EE, CO Venres, 15 decembro 12:30 12
6 EO Venres, 15 decembro 14:00 12
10 CE, EE, CO Mércores, 13 decembro 9:00 S. Actos
10 EO Mércores, 13 decembro 11:00 S. Actos

Abreviaturas: CE = comprensión escrita; CO = comprensión oral; EE = expresión escrita; EO = expresión oral.