Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Calendario de exames That's English setembro 2017

 

Módulo
Proba (Hora)
Data
Hora
Aula
1

CE (9:00-9:25)

CO (9:25-9:45)

EE (9:45-10:30)

1 setembro 9:00-10:30
1 EO  1 setembro 10:30-12:00
2

CE (12:00-12:25)

CO (12:25-12:45)

EE (12:45-13:30)

1 setembro 12:00-13:30
2 EO 1 setembro 10:30-12:00
3

CE (9:00-9:25)

CO (9:25-9:45)

EE (9:45-10:30)

4 setembro 9:00-10:30
3 EO  4 setembro 10:30-12:00
4

CE, EE, CO

7 setembro 16:00 anunciarase 
4 EO Anunciarase  Prema para consultar convocatoria  anunciarase
5

CE (10:00-10:40)

CO (10:40-11:05)

EE (11:05-11:50)

1 setembro 10:00-11:50  5
5 EO  1 setembro 12:10-14:00
6

CE (17:30-18:20)

CO (18:20-18:50)

EE (18:50-19:40)

4 setembro 17:30-19:40  5
6 EO  4 setembro 19:40-21:00
7

CE (9:30-10:10)

CO (10:10-10:40)

EE (10:40-11:30)

1 setembro 9:30-11:25  10
7 EO prema para consultar a convocatoria  1 setembro 12:00-14:00 10 
8

CE, EE, CO

6 setembro 16:00 anunciarase
8 EO Anunciarase Prema para consultar convocatoria

anunciarase 

9

CE (16:00-16:40)

CO (16:40-17:10)

EE (17:10-18:00)

1 setembro   16:00-18:00 10
9 EO prema para consultar a convocatoria 1 setembro   18:00-20:00 10 
10

CE (10:00-10:40)

CO (10:40-11:10)

EE (11:10-12:00)

5 setembro    10:00-12:00 10 
10 EO  5 setembro   12:00-13:00 10 
11

CE (10:00-10:40)

CO (10:40-11:05)

EE (11:05-12:00)

1 setembro  10:00-12:00 SA 
11 EO prema para consultar a convocatoria  1 setembro   12:00-14:00  SA
12

CE, CO, EE 

5 setembro  16:00  anunciarase
12 EO  anunciarase  Prema para consultar convocatoria  anunciarase

 

Teña en conta que as probas orais se poderán celebrar antes ou despois da proba escrita.

Abreviaturas: CE = comprensión escrita; CO = comprensión oral; EE = expresión escrita; EO = expresión oral.

No curso académico 2015-2016, o alumnado que non superara as diferentes partes do exame nunha convocatoria só terá que examinarse das destrezas non superadas nas recuperacións de ditos módulos. 

Por mor do apretado que é o calendario de setembro  faranse exames de certos módulos  sen mediar corrección do primeiro módulo. A ponderación das notas das diferentes destrezas e máis a corrección do segundo módulo de cada nivel quedarán supeditadas á superación do módulo correspondente.