Exposición "Günter Grass - Debuxo e escritura"

Coñece a vida e obra do Premio Nobel alemán Günter Grass.

Gunter

Eine Plakatausstellung mit Bild- und Texttafeln informiert über Leben und Werk des Schriftstellers Nobelpreisträgers Günter Grass (1927-2015).

Exposición de pósters con imaxe e texto sobre a vida e a obra do escritor e Premio Nobel alemán Günter Grass (1927-2015).

Do 6 ao 26 de novembro, 1º andar