INICIO DAS AULAS

Seguindo instrucións da Inspección Educativa, o día 22 de outubro estarán plenamente operativas as aulas virtuais de todos os cursos e niveis de Alemán, Español, Francés, Italiano e Portugués. A tal efecto, o alumnado recibirá proximamente as indicacións do seu profesorado a través do correo-e.

No tocante ao inicio das aulas presenciais deses idiomas, e de Galego e Inglés, este producirase "unha vez rematado o proceso de avaliación do curso 2019-2020" (Instrución do 31 de xullo de 2020). As datas concretas serán comunicadas oportunamente a través desta páxina web, redes sociais e correo-e a todo o alumnado.