Información sobre o novo sistema de avaliación

 INFORMACIÓN SOBRE O NOVO SISTEMA DE AVALIACIÓN

NIVEL A2

AVALÍANSE CATRO ACTIVIDADES DE LINGUA

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

PRODUCIÓN, COPRODUCIÓN E MEDIACIÓN ORAL

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

PRODUCIÓN, COPRODUCIÓN E MEDIACIÓN ESCRITA

PUNTUACIÓN MÁXIMA

 25

  25   25   25
 APROBADO (60%)

 15

15 15  15
NOTA MÍNIMA POR DESTREZA necesaria para aprobar

 15

 15  15  15
NÚMERO TOTAL DE PUNTOS: 100   
 MÍNIMO PARA  APROBAR: 60 PUNTOS  

 

APTO:  Para ser APTO, é necesario ter, polo menos, 15 puntos en cada unha das partes

Con que partes ten que ir á convocatoria extraordinaria o alumnado oficial NON APTO? 

  • TEN QUE IR coas partes nas que obtivo menos de 15 puntos

 

 

NIVEIS B1, B2, C1 e C2

AVALÍANSE CINCO ACTIVIDADES DE LINGUA

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS

PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

MEDIACIÓN

PUNTUACIÓN MÁXIMA

 25

  25   25   25   25
 APROBADO (65%)

 16,25

16,25  16,25  16,25  16,25
NOTA MÍNIMA POR DESTREZA necesaria para aprobar

 12,5

 12,5  12,5  12,5  12,5
NÚMERO TOTAL DE PUNTOS: 125   
 MÍNIMO PARA  APROBAR: 81,25 PUNTOS  

 

APTO: Para ser APTO, son necesarias DÚAS condicións: 

  • ter unha puntuación total IGUAL ou SUPERIOR a 81,25 puntos
  • ter unha puntuación mínima de 12,5 puntos en cada parte 

 

NON APTO:  A cualificación final é NON APTO:

  • se a nota total é menos de 81,25 puntos, OU
  • se a puntuación é inferior a 12,5 puntos nalgunha das partes 

 

Con que partes ten que ir á convocatoria extraordinaria o alumnado oficial NON APTO? 

  • TEN QUE IR coas partes nas que obtivo menos de 12,5 puntos
  • NON PODE presentarse ás partes nas que obtivo 16,25 puntos ou máis
  • Nas partes nas que teña unha puntuación IGUAL ou SUPERIOR a 12,5 e INFERIOR a 16,25 puntos, ESCOLLE ás que presentarse para obter a nota global de 81,25 puntos