Cita previa para revisión de exames: español, galego, inglés (Santiago), italiano e portugués

Alumnado de ESPAÑOL.

Alumnado de GALEGO. Seleccione unha franxa horaria na xefatura do departamento A ou B, indistintamente.

Alumnado de INGLÉS (Vite). Alumnado oficial: seleccione unha franxa horaria dispoñible co seu profesor; alumnado CUALE e CFP: seleccione unha franxa horaria das habilitadas específicamente.

Alumnado de INGLÉS (Sar): alumnado oficial: seleccione unha franxa horaria dispoñible co seu profesor.

Alumnado de ITALIANO. Alumnado oficial: seleccione unha franxa horaria dispoñible co seu profesor (se o profesor non consta, seleccione oco coa xefatura de departamento); alumnado libre: seleccione unha franxa horaria coa xefatura de departamento.

Alumnado de PORTUGUÉS. Seleccione o profesor encargado do seu curso/nivel.