Cita previa para revisión de exames: alemán, francés e seccións

Este alumnado pode concertar unha cita previa enviando un correo electrónico aos enderezos que se indican a seguir:

- Alumnado de ALEMÁN:

oficial: escríballe un correo electrónico a/o profesor/a do seu grupo (pode consultar o seu enderezo aquí)

libre: escríballe un correo electrónico á xefatura de departamento: alporta@eoisantiago.org

- Alumnado de FRANCÉS (Vite):

oficial: escríballe un correo electrónico a/o profesor/a do seu grupo (pode consultar o seu enderezo aquí)

libre: escríballe un correo electrónico á xefatura de departamento: dpatinho@eoisantiago.org

- Alumnado da Sección de NEGREIRA: escríballe un correo electrónico á xefatura da sección: eoi.santiago.negreira@edu.xunta.gal

- Alumnado da Sección de NOIA (inglés e francés): escríballe un correo electrónico á xefatura da sección: mdelrio@eoisantiago.org

- Alumnado da Sección de ORDES: escríballe un correo electrónico á xefatura da sección: mcobas@eoisantiago.org

- Alumnado da Sección de RIBEIRA: escríballe un correo electrónico á xefatura da sección: mjolveira@eoisantiago.org