CALENDARIO DE EXAMES SETEMBRO/OUTUBRO 2020 para alumnado oficial e libre

IMPORTANTE: Por motivos de seguridade, o acceso ao centro farase de maneira graduada. Por favor, consulte a aula e o horario de acceso que lle corresponde antes de vir ao centro.

Pode consultar o CALENDARIO DE EXAMES POR IDIOMAS.

ALUMNADO OFICIAL, THAT’S ENGLISH, CALC, CFP e CUALE (prema no nivel correspondente)
 SETEMBRO

* Por razóns de espazo, a proba de INGLÉS B1 para alumnado oficial realizarase en dúas quendas segundo o grupo no que estea matriculado. Consulte a quenda que lle corresponde máis abaixo.

Consulte tamén:
 OUTUBRO  Consulte tamén:
ALUMNADO LIBRE (prema no nivel e idioma correspondente)
 SETEMBRO  Consulte tamén:
 OUTUBRO

* Por razóns de espazo, as probas de GALEGO C1 e INGLÉS B2 para alumnado libre realizaranse en dúas quendas por orde alfabética do apelido. Consulte a quenda que lle corresponde máis abaixo.

 Consulte tamén:

 

CONSULTE MÁIS INFORMACIÓN SOBRE AVALIACIÓN, GUÍAS PARA PERSOAS CANDIDATAS E MODELOS DE EXAMES

CONVOCATORIA SETEMBRO: QUENDAS DE ALUMNADO INGLÉS NIVEL B1

1º quenda

 • Vite: alumnado oficial dos grupos IN-B1-5, IN-B1-6, IN-B1-7, IN-B1-8 e IN-B1-9 (profs.  Carla Dechant e Ana Isabel González Cruz).
 • Seccións de Negreira, Noia, Ordes e Ribeira: alumnado oficial de todos os grupos.

2ª quenda

 • Vite: alumnado oficial dos grupos IN-B1-1, IN-B1-2, IN-B1-3 e IN-B1-4 (profs. Ángel Cerrato Covaleda e Roberto Magdaleno Blanco)
 • Alumnado de That’s English, CFP e Alumnado CUALE.
 • Sección de Sar: alumnado oficial de todos os grupos.
 • Sección de Ribeira: alumnado de That’s English e alumnado CUALE.

CONVOCATORIA OUTUBRO: QUENDAS DE ALUMNADO

GALEGO NIVEL C1

1ª quenda

 • Alumnado libre C1: Letras A - L (ambas incluídas).
 • Alumnado oficial C1 non apto na convocatoria de setembro 2020.

2ª quenda

 • Alumnado libre C1: Letras M - Z (ambas incluídas).

 
INGLÉS NIVEL B2 EOI SANTIAGO-VITE

1ª quenda

 • Alumnado libre B2: Letras A - O (ambas incluídas).

2ª quenda

 • Alumnado libre B2: Letras P - Z (ambas incluídas).
 • Alumnado oficial e That's Engish B2 non apto na convocatoria de setembro 2020.