MEDIDAS HIXIÉNICO-SANITARIAS DE OBRIGADO CUMPRIMENTO PARA REALIZAR AS PROBAS DE CERTIFICACIÓN E PROMOCIÓN 2020

Protocolo exames COVID-19

Por favor, lea o protocolo completo de medidas hixiénico-sanitarias de obrigado cumprimento antes da realización das probas das convocatorias de setembro e outubro 2020.