Convocatorias para as probas orais - setembro 2019

AVISO IMPORTANTE! O alumnado será convocado oficialmente para realizar a proba de expresión oral no día e hora que determine o departamento correspondente. O feito de que haxa máis de un día para a realización de ditas probas, non implica que o alumnado poida elixir o día e hora no que se vaia presentar. Polo tanto, todo/a alumno/a deberá consultar as convocatorias ou chamamentos concretos das probas de expresión oral, que se poderán celebrar antes ou despois da proba escrita.

 PARA CONSULTAR AS CONVOCATORIAS, PREMA NO CURSO CORRESPONDENTE

ALEMÁN

 1. A1
 2. A2
 3. B1.1
 4. B1.2/B1
 5. B2
 6. C1.1
 7. C1.2/C1 

ESPAÑOL

 1. A2
 2. B1
 3. B2

FRANCÉS

 1. A1 
 2. A2  
 3. B1
 4. B2.1 
 5. B2.2/B2 
 6. C1.1
 7. C1.2/C1 

FRANCÉS -Noia

 1. Todos os cursos e niveis 

GALEGO 

 1. Todos os cursos e niveis 

 INGLÉS-Vite

 1. A1
 2. A2 e That's English! mód 4 (actualizado o 12/07/2019)
 3. B1 e That's English! móds 7 e 8 (actualizado o 22/07/2019)
 4. B2.1 (actualizado o 19/07/2019)
 5. B2.2/B2 e That's English! mód 12
 6. C1.1 (actualizado o 15/07/2019)
 7. C1.2/C1
 8. C2

INGLÉS-Negreira 

 1. Todos os cursos e niveis  

INGLÉS-Noia  

 1. A1
 2. A2 
 3. B1 
 4. B2.1
 5. B2.2/B2 
 6. C1.1
 7. C1.2/C1

 INGLÉS-Ordes

 1. Todos os cursos e niveis

INGLÉS-Ribeira 

 1. Todos os cursos e niveis

INGLÉS-Sar

 1. A1
 2. A2 
 3. B1
 4. B2.1 
 5. B2.2/B2
 6. C1.1
 7. C1.2/C1
 8. C2

ITALIANO       

 1. Todos os cursos e niveis

PORTUGUÉS

 1. Todos os cursos e niveis