Faixa 20 aniversario

Información e documentación sobre os protocolos de adaptación á COVID-19

ss

______________________________________________________________________________________________

-Novidade (20/05/2022): actualización do Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022

-Uso da máscara: publicado o Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

"En este real decreto se establecen los ámbitos donde la mascarilla continuará siendo obligatoria. No obstante, se recomienda para todas las persoana con una mayor vulnerabilidad ante la infección por COVID-19 que se mantenga el uso de la mascarilla en cualquier situación en la que se tenga contacto prolongado con personas a distancias menor de 1,5 metros".

Por ello, se recomienda un uso responsable de la mascarilla en los espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado".

-Directrices sobre o uso das máscaras no ámbito educativo na Comunidade Autónoma de Galicia(Dirección Xeral de Saúde Pública)

"Polo tanto, e atendendo ás particularidades descritas, resulta recomendable, con carácter voluntario, o uso da máscara no interior dos centros educativos tanto por parte do alumnado coma dos/as traballadores/as do centro".

 

Presentación Plan COVID-19 de Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela

 Novidade: última actualización do protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico (17/01/2022)

 OUTROS DOCUMENTOS DA SEDE CENTRAL (VITE) E SECCIÓNS (últimas actualizacións)

Plan COVID

Vite

Sar

Negreira

Noia

Ordes

Ribeira

Guía-Resumo para o alumnado

Vite

Sar

Negreira

Noia

Ordes

Ribeira

Plan de Continxencia

Vite

Sar

Negreira

Noia

Ordes

Ribeira

- Presentación Plan COVID-19 de Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela

- Anexo II para levar asinado o primeiro día de clase (alumnado adulto)

- Anexo II para levar asinado o primeiro día de clase (alumnado menor de idade)