Calendario de exames That's English! setembro 2019

 

Módulo
Proba (Hora)
Data
Hora
Aula
1

CE (9:00-9:25)

CO (9:25-9:45)

EE (9:45-10:30)

2 setembro 9:00-10:30
1 EO  2 setembro 10:30-12:00
2

CE (12:00-12:25)

CO (12:25-12:45)

EE (12:45-13:30)

2 setembro 12:00-13:30
2 EO 2 setembro 10:30-12:00
3

CE (10:30-10:55)

CO (10:55-11:15)

EE (11:15-12:00)

2 setembro 10:30-12.00 10
3 EO  2 setembro 12:00-13:00 10 
4

CE, EE, CO

Partes da proba: horario

 

5 setembro 16:00 anunciarase 
4 EO 4 setembro Prema para consultar convocatoria anunciarase
5/6

CE (10:30-11:10)

CO (11:10-11:30)

EE (11:30-12:15)

2 setembro 10:30-12:15  Lab
5/6 EO  2 setembro 12:30-14:00 Lab
7/8

CE, EE, CO

Partes da proba: horario

5 setembro 16:00 anunciarase
7/8

EO

9 e 10 setembro Prema para consultar convocatoria anunciarase
9

CE (10:00-10:40)

CO (10:40-11:10)

EE (11:10-12:00)

2 setembro   10:00-12:00 5
9 EO  2 setembro   12:00-13:00 5
10

CE (10:00-10:40)

CO (10:40-11:10)

EE (11:10-12:00)

4 setembro   10:00-12:00 Lab
10 EO  4 setembro  12:00-14:00 Lab 
11

CE (9:00-9:40)

CO (9:40-10:10)

EE (10:10-11:00)

3 setembro  9:00-11:00 Lab
11 EO   3 setembro   11:30-13:30 Lab
12

CE, CO, EE 

Partes da proba: horario

4 setembro  16:00 Anunciarase
12 EO  6 setembro Prema para consultar convocatoria  

 

Teña en conta que as probas orais se poderán celebrar antes ou despois da proba escrita.

Abreviaturas: CE = comprensión escrita; CO = comprensión oral; EE = expresión escrita; EO = expresión oral.

No curso académico 2018-2019, o alumnado que non superara as diferentes partes do exame nunha convocatoria só terá que examinarse das destrezas non superadas nas recuperacións de ditos módulos. 

Por mor do apretado que é o calendario de setembro  faranse exames de certos módulos  sen mediar corrección do primeiro módulo. A ponderación das notas das diferentes destrezas e máis a corrección do segundo módulo de cada nivel quedarán supeditadas á superación do módulo correspondente.