Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Calendario de exames That's English! setembro 2018

 

Módulo
Proba (Hora)
Data
Hora
Aula
1

CE (9:00-9:25)

CO (9:25-9:45)

EE (9:45-10:30)

3 setembro 9:00-10:30
1 EO  3 setembro 10:30-12:00
2

CE (12:00-12:25)

CO (12:25-12:45)

EE (12:45-13:30)

3 setembro 12:00-13:30
2 EO 3 setembro 10:30-12:00
3

CE (9:00-9:25)

CO (9:25-9:45)

EE (9:45-10:30)

4 setembro 9:00-10:30
3 EO  4 setembro 10:30-12:00
4

CE, EE, CO

5 setembro 16:00 anunciarase 
4 EO Anunciarase  Prema para consultar convocatoria  anunciarase
5

CE (10:30-11:10)

CO (11:10-11:30)

EE (11:30-12:15)

4 setembro 10:30-12:15  Lab
5 EO  4 setembro 12:30-14:00 Lab
6

CE (10:30-11:10)

CO (11:10-11:30)

EE (11:30-12:15)

5 setembro 10:30-12:15 Lab
6 EO  5 setembro 12:30-14:00 Lab
7

CE (10:00-10:30)

CO (10:30-11:00)

EE (11:00-11:45)

3 setembro 10:00-12:00  10
7 EO  3 setembro 12:00 10 
8

CE, EE, CO

5 setembro 16:00 anunciarase
8 EO Anunciarase consultar convocatoria

anunciarase 

9

CE (10:00-10:40)

CO (10:40-11:10)

EE (11:10-12:00)

3 setembro   10:00-12:00 11
9 EO  3 setembro   12:00-13:00 11
10

CE (10:00-10:40)

CO (10:40-11:10)

EE (11:10-12:00)

5 setembro   10:00-12:00 10 
10 EO  5 setembro  12:00-14:00 10 
11

CE (9:00-9:40)

CO (9:40-10:10)

EE (10:10-11:00)

3 setembro  9:00-11:00 Lab
11 EO   3 setembro   11:30-13:30 Lab
12

CE, CO, EE 

4 setembro  16:00  anunciarase
12 EO  anunciarase  consultar convocatoria  

 

Teña en conta que as probas orais se poderán celebrar antes ou despois da proba escrita.

Abreviaturas: CE = comprensión escrita; CO = comprensión oral; EE = expresión escrita; EO = expresión oral.

No curso académico 2017-2018, o alumnado que non superara as diferentes partes do exame nunha convocatoria só terá que examinarse das destrezas non superadas nas recuperacións de ditos módulos. 

Por mor do apretado que é o calendario de setembro  faranse exames de certos módulos  sen mediar corrección do primeiro módulo. A ponderación das notas das diferentes destrezas e máis a corrección do segundo módulo de cada nivel quedarán supeditadas á superación do módulo correspondente.