Calendario de exames (por idioma)

 


Consulte as datas das probas orais das seccións (de inglés, e tamén de francés no caso da sección de Noia):

 

Pode consultar aquí os chamamentos para as probas orais de Vite e seccións, de todas as linguas e niveis, da convocatoria de setembro 2020.

Os chamamentos para as probas orais de Vite e seccións, de todas as linguas e niveis, da convocatoria de outubro 2020, publicaranse aquí.