Aulas e horarios das distintas partes das probas escritas - OUTUBRO 2020

O alumnado deberá chegar ao centro con antelación, nos horarios previstos. Pode consultar as aulas para as probas escritas e os horarios das distintas partes da proba escrita premendo no idioma correspondente.