Faixa 20 aniversario

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Horarios das distintas partes das probas escritas

O alumnado deberá chegar ao centro con antelación, nos horarios previstos. Pode consultar as aulas para as probas escritas e os horarios das distintas partes da proba escrita premendo no idioma correspondente.