Información sobre avaliación e exames e guías para persoas candidatas

ExameInformación sobre avaliación curso 2018/19

Consulte a información sobre a avaliación e características das probas de promoción e certificación dos diferentes cursos e niveis premendo nesta ligazón

Probas escritas

O calendario final de probas elaborarao o centro unha vez a Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas Especiais publique as datas oficiais das Probas de Certificación.  As datas das probas son inamovibles.

Probas de expresión oral

O alumnado será convocado oficialmente para realizar a proba de expresión oral no día e hora que determine o departamento correspondente, e poderá celebrarse con anterioridade ou posterioridade á proba escrita. O feito de que haxa máis dun día para a realización de ditas probas non implica que o alumnado poida elixir o día e hora na que se vaia presentar. Polo tanto, todo alumno/a deberá consultar as convocatorias oficiais das probas de expresión oral.

Modelos de probas

Nesta ligazón pode acceder a modelos de probas de certificación das EOI de Galicia.

Guías para persoas candidatas (actualizadas o 12/03/2019)

Para obter información completa sobre as características das probas de certificación, prema na ligazón do nivel correspondente:

Guía para persoas candidatas de nivel básico A2

Guía para persoas candidatas de nivel intermedio B1

Guía para persoas candidatas de nivel intermedio B2

Guía para persoas candidatas de nivel avanzado C1 

Guía para persoas candidatas de nivel avanzado C2