Instalacións e servizos

INSTALACIÓNS, RECURSOS E SERVIZOS

A biblioteca está situada no 1º andar da EOI Ferrol. Ofrece un amplo espazo agradable para o estudo, así tamén para a consulta ou o empréstito de material e para a realización de actividades culturais.

CONSULTA E EMPRÉSTITO

A biblioteca pódea usar todo o alumnado, os membros das Asociacións da EOI Ferrol e o persoal do centro para a consulta e/ou o empréstito de libros, revistas, CDs e DVDs.

Como acceder ao servizo de empréstito?

É necesario ter o carné da Escola ou dunha Asociación do curso vixente para a obtención do carné de biblioteca que logo será preciso presentar no momento da realización do empréstito.

Empréstito :

Pódense levar ata tres exemplares durante 15 días, agás os libros de texto en curso, que só se poden levar 3 días.

MATERIAL DISPOÑIBLE

O alumnado ten á súa disposición material en soportes moi variados e adaptado aos diferentes niveis dos diferentes idiomas que se estudan na EOI Ferrol (alemán, francés, galego, inglés, italiano e portugués): DVDs didácticos, CD-ROMs, libros de lectura adaptados e non adaptados, audiolibros, música, películas en versión orixinal con e sen subtítulos, xornais e revistas actuais na lingua obxecto de estudo (os números máis recentes estarán na cafetería) e revistas didácticas adaptadas, libros de texto, gramáticas, libros de preparación das diferentes destrezas para os exames, dicionarios xerais, temáticos e ilustrados...

Tamén será posible o empréstito de 3 lectores electrónicos que conteñen libros dixitais dos clubs de lectura e outros títulos escollidos. Seranlle solicitados ao bibliotecario e deberase asinar un formulario de empréstito.

Hai unha sección en castelán, aínda que a EOI non imparta oficialmente español para estranxeiros, pensada para o alumnado inmigrante que participa nas clases de español para a integración da Asociación Cultural Goethe.

USO DOS ORDENADORES, SERVIZO WEB, DE AUDIO E VÍDEO

Hai catro computadoras á disposición do alumnado. Están destinadas para uso de CDs, DVDs, consultas do correo electrónico e de páxinas de Internet para a aprendizaxe de idiomas. Pódenselle pedir auriculares ao persoal de garda co fin de non molestar aos demais usuarios da sala.

ESPAZO ALTERNATIVO DE LECTURA E ESTUDO

Habilitouse un espazo recollido detrás do ascensor do primeiro andar para que os/as usuarios/as poidan ler e estudar tranquilamente cando a biblioteca estea pechada ou ocupada por unha actividade.

ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA

Pódese consultar a información actualizada sobre as actividades no taboleiro que está diante da biblioteca, na páxina web da EOI Ferrol e no perfil de Facebook “Biblioteca EOI Ferrol.”

Distribuir contido