Aulas e profesorado curso 2023-2024

               ALEMÁN - ESPAÑOL - FRANCÉS - GALEGO - INGLÉS - ITALIANO - PORTUGUÉS -

               OUTROS CURSOS (Celga - destrezas - Calc - That's)

               NOVO: destrezas do 2º cuadrimestre