Instrucións para o pago matrícula libre

INSTRUCIÓNS PARA O PAGAMENTO DE TAXAS
Hai dous xeitos de efectuar o pagamento:
NAS ENTIDADES BANCARIAS
1. Retire o impreso de liquidación de taxas (modelo E) na conserxaría do centro e cúbrao consignando os seus datos persoais e a seguinte información na cabeceira:
 

Centro académico: Escola Oficial de Idiomas

Cód.:

07

Delegación de: Ferrol

Cód.:

11

Servizo: Ensino Medio

Cód.:

03

Taxa: Escolas Oficiais de Idiomas

Cód.:

350800

 
  • a)Cubra o importe da matrícula que ten que pagar .
  • b)Efectúe o ingreso do importe en calquera das entidades bancarias que figuran ao pé da folla de liquidación.
  • c)Presente os dous resgardos que lle devolva o banco na secretaría do centro xunto coa demais documentación de matrícula.
POR INTERNET

1. Acceda á Oficina Virtual Tributaria da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia nesta ligazón

2. INSTRUCIÓNS O XUSTIFICANTE DE PAGO QUE TEN QUE PRESENTAR É O MODELO 730

TAXAS ANTIGO ALUMNADO                    TAXAS NOVO ALUMNADO