AUSENCIA DO PROFESORADO

Profesor/a

Idioma

Grupo/s

Observacións

Giada Barcellona Ialiano Todos  mércores 7 de decembro
Claire Boisseau Francés Todos  mércores 7 de decembro
José Cartelle Inglés Todos  mércores 7 de decembro