CURSO DE DESTREZAS DE ITALIANO

Curso ofertado:

Curso de destrezas de ITALIANO nivel C1 (II)

Duración:

60h

Prezo:

90€ (+ apertura de expediente en caso de ser alumnos novos)

Matrícula:

 

Do 13 ao 21 de decembro

Envíe a documentación a administracion@eoiferrol.org:

- impreso de matrícula

- fotocopia do DNI

- xustificante de pago. Pode pagar online ou solictar un impreso en conserxería e ir ao banco

Destinatarios:

Alumnado antiguo con nivel C1 que queira refrescar e retomar o contacto coa lingua italiana.

Destrezas:

Comprensión escrita e expresión oral

Horario:

Luns e mércores de 9.00-11.00h (aula 17)

Temporalización:

10/01-9/05

Acreditación:

Certificado de asistencia