MATRÍCULA CURSOS DESTREZAS DE ALEMÁN

Curso ofertado:

Curso de destrezas de ALEMÁN nivel B2-C1 (II)

Duración:

60h

Prezo:

90€ (+ apertura de expediente en caso de ser alumnos novos)

Matrícula:

Do 13 ao 21 de decembro

Envíe a documentación a administracion@eoiferrol.org:

- Impreso de matrícula

- Fotocopia do DNI

- Xustificante de pago

Pode pagar online ou pedir impreso en conserxería para pagar no banco

Destinatarios:

Alumnado antiguo con nivel B2-C1 que queira refrescar e retomar o contacto coa lingua alemana.

Destrezas:

Expresión e comprensión oral

Horario:

Martes e xoves de 18.00-20.00h (aula A)

Temporalización:

11/01-26/05

Acreditación:

Certificado de asistencia