Matrícula - Probas libres - 2022-23

PROBAS LIBRES 2022-2023 

 

                       
PRAZO DE INSCRICIÓN: DO 2  AO 18 DE NOVEMBRO ÁS 12H
 
PRAZO DE MATRÍCULA: DO 23 AO 30 DE NOVEMBRO ÁS 23:59H
Realice o pago nestas datas. É cando se confirma a súa admisión 
 

* Para os niveis A2 e B1 está facendo unha preiscrición para a EOI de Ferrol, a documentación a subirá do 23 ao 30 de novembro  

* Para os niveis C1 e B2 debe elexir centro por orde de preferencia. O día 23 de novembro poderá consultar se foi admitido. PRAZO de entrega da documentación ata o 30 de novembro ás 23:59h

 
A preinscrición e matrícula realizarase en liña, dende o enderezo seguinte: LINK
 
Toda a información na (Instrución 4/2022)
 
Idiomas e niveis que se ofrecen na modalidade libre na EOI de Ferrol
No curso 2022-2023, o alumnado libre poderase matricular das seguintes probas de certificación
 
NIVEL A2 - B1: ALEMÁN, FRANCÉS, PORTUGUÉS
 
NIVEL A2 - B1 - B2 - C1: GALEGO, INGLÉS e ITALIANO
 
 
TRÁMITES DE INSCRICIÓN E ABOAMENTO DOS PREZOS PÚBLICOS CORRESPONDENTES: 
 
- DOCUMENTACIÓN requerida para formalizar a matrícula libre
 
TRÁMITES de matrícula na modalidade libre. Pago de taxas
 
- Anexo I- Primeira lingua estudada na ESO (só para alumnado menor de 16 anos)
- Anexo II- Solicitude de adaptación para as probas
 
CONSULTE TODAS AS CONVOCATORIAS PARA  AS PROBAS ESCRITAS E ORAIS NO APARTADO ''EXAMES'' DE CADA DEPARTAMENTO (pendente de publicación)

O alumnado na modalidade libre debe comprobar se se pode presentar ás probas nas datas establecidas antes de matricularse. Non se devolven as taxas.


                                                                 
 
AS PROBAS ORAIS PODEN SER ANTES OU DESPOIS DAS PROBAS ESCRITOS.

Guías informativas e de especificacións de cada nivel  A2 - B1 - B2 e C1