Taboleiro de novidades

 

 

 PRAZOS DE MATRÍCULA LIBRE

Para os niveis A2 e B1:
Prazo de inscrición e matrícula: do 9 de novembro ata as 12:00 horas do 26 de novembro de 2021

Prazo de entrega de documentación en liña: do 9 de novembro ao 10 de decembro.
A matrícula non terá validez ata que se presente a documentación correspondente en liña.

Para os niveis B2 e C1:
Prazo de inscrición: do 9 de novembro ata as 12:00 horas do 26 de novembro de 2021
Consulta da adxudicación por sorteo: a partir do 1 de decembro, na mesma ligazón da matrícula
Prazo de formalización da matrícula e entrega de documentación en liña: do 1 ao 10 de decembro ás 12h
A matrícula non terá validez ata que se presente a documentación correspondente en liña.

Máis información sobre a matrícula  

  • Ligazón para a matrícula nas probas.

  • Calendario de probas. 

    • A2 + B1. En todas as linguas.

    • B2 + C1. Só nas linguas de galego, inglés e italiano. Para as probas de alemán, francés e portugués, consulta a Circular 7/2021.

    •  O alumnado na modalidade libre debe comprobar se se pode presentar ás probas nas datas establecidas antes de matricularse. Non se devolven as taxas.